*(OFB) ***** 11/21 *(OFB)
MaXNo  ***** 秋大決勝戦
Zero
No
1(1) S.Atsushi 1(1)
H.Junpei
4(4) H.Masumi 4(4)
6(6) U.Shigemi 6(6)
7(7) M.Yoshio 7(7)
8(8) E.Shigeki 8(8)
K.Yuu
10(10) K.Shingo 10(10)
11 S.Yuuji 11
13 A.Masaru 13
14 K.Kenichi 14
16 K.Sho 16
19(19) S.Yutaka 19(19)
22 O.Toyoharu 22
24(24) H.Kouichi 24(24)
25(25) H.Shingo 25(25)
28(28) W.Kenichi 28(28)
29 H.Ryuichirou 29
30(30) K.Etsuo 30(30)
M.Ryosuke
Y.Yoshihito
MaX参加予定人数 *
ZeroNo  ***** *** ***
T.Masashi
Y.Yuuta
H.Seiji
S.Shota
M.Masaki
S.Naoto
T.Fumiya 連絡無
K.Yuuto
10 H.Kazuki 10
11 K.Jun × 11
12 T.Masaya 12
16 O.Hayato × 16
20 F.Masaya 20
23 M.Tatsunosuke 23
30(11) M.Satoshi 30(11)
M.Genjiroh -
N.Takeshi -
H.Masato -
Zero参加予定人数 12人 *
O40BNo ***** *** ***
(16) Y.Hiroyuki (16)
S.Mitsunari
H.Tomoyuki
T.Hiroyuki
T.Masatoshi
OFB参加予定人数 **
TOTAL 12人 **
*(OFB) ***** 9/12 9/26 10/3 10/10 10/24 10/24 10/31 10/31 11/14 11/14 11/14 *(OFB)
MaXNo  ***** 秋大一回戦
MaX
秋大一回戦
Zero
秋大二
(及三)回戦
MaX
秋大二回戦
Zero
雨天中止
秋大二回戦
Zero
OFB
秋大一回戦
OFB
秋大二回戦
雨天中止
OF
秋大準々決勝
雨天中止
OFB
秋大二回戦
OF
秋大準々決勝
秋大準決勝戦
Zero
No
1(1) S.Atsushi 連絡無 × × × × × 連絡無 連絡無 1(1)
H.Junpei - - - - -
4(4) H.Masumi 連絡無 連絡無 未連絡 未連絡 × 4(4)
6(6) U.Shigemi × × × × × 6(6)
7(7) M.Yoshio × × × 7(7)
8(8) E.Shigeki × × 8(8)
K.Yuu × × × - - - - -
10(10) K.Shingo 10(10)
11 S.Yuuji - - - - - 11
13 A.Masaru × × × × × 13
14 K.Kenichi - - - - - 14
16 K.Sho - - - - - 16
19(19) S.Yutaka 19(19)
22 O.Toyoharu - - - - - 22
24(24) H.Kouichi 24(24)
25(25) H.Shingo × × 25(25)
28(28) W.Kenichi 28(28)
29 H.Ryuichirou × × × × × × × × 29
30(30) K.Etsuo × 30(30)
M.Ryosuke - - - - -
Y.Yoshihito - - - - -
MaX参加予定人数 12人 13人 11人 8人 9人 9人 8人 8人 *
ZeroNo  ***** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
T.Masashi
Y.Yuuta
H.Seiji
S.Shota
M.Masaki
S.Naoto
T.Fumiya × 連絡無 連絡無 連絡無
K.Yuuto 連絡無
10 H.Kazuki 10
11 K.Jun × × × × 11
12 T.Masaya × 12
16 O.Hayato × × × × 16
20 F.Masaya 連絡無 20
23 M.Tatsunosuke 23
24 H.Yuuta - - - - 24
30(11) M.Satoshi × × 30(11)
M.Genjiroh - - - -
N.Takeshi - - - -
H.Masato - - -
Zero参加予定人数 12人 11人 11人 0人 1人 1人 1人 0人 11人 *
O40BNo ***** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
(16) Y.Hiroyuki × (16)
S.Mitsunari - - - -
H.Tomoyuki - - - -
T.Hiroyuki - - - -
T.Masatoshi - - -
OFB参加予定人数 3人 1人 1人 2人 2人 **
TOTAL 12人 12人 13人 11人 11人 11人 11人 11人 11人 11人 10人 11人 **
*(OFB) ***** 1/24 2/7 2/27 3/7中止 3/14 3/28 4/25 5/16 6/6 6/20 7/4 7/11 7/18 *(OFB)
MaXNo  ***** 会 合 新年会 軟連開会式
及春抽選会
練 習 練 習 春大一回戦
MaX
春大一回戦
Zero
OFB
春大一回戦
練 習 夏大一回戦
MaX&Zero
夏大二回戦
MaX&Zero
夏大三回戦
MaX
夏大三回戦
Zero
No
1(27) S.Atsushi × × 連絡無 × × × × 連絡無 1(27)
4(4) H.Masumi × × 連絡無 × × 連絡無 × × 4(4)
6(6) U.Shigemi × × × 6(6)
7(11) M.Yoshio × × × 7(11)
8(12) E.Shigeki × 8(12)
K.Yuu × × × × × 連絡無 × ×
10(2) K.Shingo × × × 10(2)
11 T.Yasutaka × - - - - 11
13 A.Masaru × × 連絡無 連絡無 × × × 13
14 K.Kenichi × × × 14
19(19) S.Yutaka × × × 連絡無 19(19)
22 O.Toyoharu × × 連絡無 × × × 22
23 M.Genjiroh × - - - - 23
24(24) H.Kouichi × × × × 連絡無 24(24)
25(25) H.Shingo × × × × × 25(25)
28(14) W.Kenichi × × × × 28(14)
29 H.Ryuichirou × × × 連絡無 連絡無 × × × × 29
30(10) K.Etsuo 30(10)
S.Yuuji - - -
M.Ryosuke - -
S.Mitsunari × - - -
Y.Yoshihito
MaX参加予定人数 8人 12人 1人 8人 8人 11人 10人 4人 10人 10人 11人 *
ZeroNo  ***** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
T.Masashi ×
Y.Yuuta × × × × × × × × ×
H.Junpei × ×
H.Seiji × × × × × ×
S.Shota
M.Masaki × × × × × × × × ×
S.Naoto × × × ×
T.Fumiya 連絡無 × × 連絡無 × × × 連絡無
K.Yuuto × × × × 未連絡
10 H.Kazuki × × 10
11 K.Jun × × × × × × × 11
12 T.Masaya × × × × × × × 12
16 O.Hayato × × × × × × × × 16
20 F.Masaya × × 連絡無 連絡無 × 20
23 S.Yuuji × 23
24 H.Yuuta × × × 連絡無 連絡無 連絡無 連絡無 連絡無 連絡無 連絡無 24
29 K.Sho × × 29
30(30) M.Satoshi × × 30(30)
S.Shin 連絡無 - - -
T.Murakami
M.Inagaki -
Zero参加予定人数 4人 5人 3人 8人 11人 12人 1人 8人 11人 10人 12人 *
↓O F B↓
(3) M.Kouji × × (3)
(18) Y.Hiroyuki × × × (18)
(26) M.Minoru × × (26)
参加予定人数 0人 1人 0人 0人 0人 **
TOTAL 12人 18人 4人 16人 19人 11人 12人 11人 12人 (21人) (20人) 11人 12人 **
2008年
メンバー出欠予定表

Zero

MaX

2008年

◎印は審判及びグランド運営協力員に参加頂いた方です。
 有難うございました。