*(OFB) ***** 6/24 6/24 7/1 8/5 9/9 10/7
雨天中止
10/21 10/21 11/25 12/2 *(OFB)
MaXNo  ***** 夏大一回戦
MaX
練習試合
ws-all
夏大二回戦
Zero
練習試合
ws-all
夏大三回戦
Zero
夏大準決勝
Zero
夏大準決勝
Zero
秋大一回戦
MaX
秋大一回戦
Zero
秋大二回戦
Zero
No
H.Junpei  - -
S.Yuuji
6(6) U.Shigemi 6(6)
7(7) M.Yoshio 7(7)
8(8) E.Shigeki 8(8)
K.Yuu - - - -
10(10) K.Shingo 10(10)
13 A.Masaru 13
14 K.Kenichi 14
16 Y.Sho - - 16
19(19) S.Yutaka 連絡無 連絡無 - - 19(19)
20 N.Masaya - 20
22 O.Toyoharu - - - 22
24(24) H.Kouichi 24(24)
25(25) H.Shingo 25(25)
28(28) W.Kenichi 28(28)
29 H.Ryuichirou 29
30(30) K.Etsuo 30(30)
Ohnishi
H.Makoto - - - -
T.Yuuto
O.Norihito - -
MaX参加予定人数 10人 6人 3人 5人 3人 3人 2人 11人 1人 3人 *
ZeroNo  ***** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
H.Masato 未連絡
S.Naoto 未連絡
Y.Yuuta - - - - - - - -
H.Seiji - - - - - - -
S.Shota
M.Masaki 連絡無 未連絡 連絡無 連絡無 連絡無 連絡無 -
T.Masashi
T.Fumiya 連絡無 未連絡 連絡無 連絡無 連絡無
K.Tatsuya - - - - - - - -
10 H.Kazuki 10
11 O.Shuzo - - 11
13 U.Ryo 未連絡 連絡無 連絡無 未連絡 13
16 I.Tatsuya 16
17 H.Daichi - - - - - - 17
23 M.Tatsunosuke 連絡無 連絡無 連絡無 未連絡 23
24 K.Sho 24
29 O.Hayato 29
Arai - - - - - - -
Imai - - - - - - - -
Kaneko - - - - - - - -
Hirata - - - - - - - -
Tomioka - - - - - - - -
K.Kazuki - - - - - - - -
H.Tohru - - - - - - - - -
K.Kazuki - - - - - - - -
Samura - - - - - - - - -
Yanagida - - - - - - - - -
Nagashima - - - - - - - - -
30(23) M.Satoshi (記) (記) (記) - (記) (記) 30(23)
K.Yuuto - - - - - - - -
11 K.Jun 11
12 T.Masaya - - - - - - 12
S.Shin - - - - - -
S.Yuta - - - - - - - -
Zero参加予定人数 1人 6人 8人 5人 7人 7人 8人 - 9人 7人 *
O40BNo ***** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
4(4) H.Masumi 4(4)
(16) Y.Hiroyuki (16)
(11) T.Masatoshi (11)
O.Norihito
S.Mitsunari
T.Hiroyuki
OFB参加予定人数 **
TOTAL 11人 12人 10人 10人 10人 10人 10人 11人 10人 10人 **
member出欠表

Zero

MaX

*(OFB) ***** 1/28 2/19 3/3 3/4 3/11
中 止
3/18 3/20 4/1 4/15 4/22 4/22 5/20 6/3 *(OFB)
MaXNo  ***** 会 合
ws-all
新年会
ws-all
軟連開会式
及春抽選会
練習
ws-all
練習
ws-all
春大一回戦
MaX
練習
ws-all
春大二回戦
MaX
練習試合
ws-all
春大一回戦
Zero
春大
準々決勝
MaX
春大一回戦
OFB
夏大一回戦
Zero
No
H.Junpei 未連絡 - 未連絡 -
S.Yuuji - 未連絡 -
6(6) U.Shigemi - 未連絡 6(6)
7(7) M.Yoshio 連絡無 連絡無 - 連絡無 連絡無 連絡無 7(7)
8(8) E.Shigeki - 8(8)
K.Yuu - - - - - - - 連絡無 連絡無 連絡無 -
10(10) K.Shingo - 連絡無 10(10)
13 A.Masaru - 13
14 K.Kenichi - - 14
16 Y.Sho - - 連絡無 未連絡 連絡無 連絡無 連絡無 - 16
19(19) S.Yutaka 連絡無 連絡無 - 連絡無 連絡無 連絡無 連絡無 連絡無 連絡無 連絡無 連絡無 19(19)
20 N.Masaya - - - - - - - - - - - 20
22 O.Toyoharu - - - - - - - 22
24(24) H.Kouichi - 連絡無 24(24)
25(25) H.Shingo - 25(25)
28(28) W.Kenichi - 28(28)
29 H.Ryuichirou 未連絡 - 連絡無 連絡無 29
30(30) K.Etsuo 30(30)
H.Makoto 連絡無 - - - - - - - -
Ohnishi - - - - - - - - - -
MaX参加予定人数 5人 5人 1人 5人 5人 9人 4人 9人 4人 10人 7人 2人 *
ZeroNo  ***** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
H.Masato 連絡無 連絡無 - 連絡無 連絡無
S.Naoto - 連絡無
Y.Yuuta 連絡無 - 連絡無 連絡無 連絡無 連絡無 連絡無 連絡無
H.Seiji - - - - - - - - -
S.Shota
M.Masaki 連絡無 - 連絡無 連絡無 連絡無
T.Masashi -
T.Fumiya 連絡無 - 連絡無 - 連絡無 連絡無 連絡無
K.Tatsuya - - - - 連絡無 連絡無 - - -
10 H.Kazuki - 連絡無 連絡無 連絡無 10
11 O.Shuzo - - - - - 11
13 U.Ryo - - 13
16 I.Tatsuya - - - - 連絡無 連絡無 - - 16
17 H.Daichi - 連絡無 17
23 M.Tatsunosuke 連絡無 連絡無 - 連絡無 連絡無 連絡無 連絡無 連絡無 23
24 K.Sho - 24
29 O.Hayato 連絡無 - - - 連絡無 - - - 29
30(23) M.Satoshi (記) 30(23)
K.Yuuto - - - - - - - - -
11 K.Jun 連絡無 連絡無 - - - - - - 11
12 T.Masaya - - - - - - - - 12
S.Shin - - - - - -
K.Kazuki - - - - - - -
H.Tohru - - - - - - - -
S.Yuta - - - - - - -
Zero参加予定人数 4人 4人 2人 6人 4人 5人 5人 10人 *
O40BNo ***** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 1人 8人 ***
4(4) H.Masumi - - - - - 4(4)
(16) Y.Hiroyuki - - - (16)
(11) T.Masatoshi - - - - (11)
O.Norihito - - - -
S.Mitsunari - - -
T.Hiroyuki - - - - -
OFB参加予定人数 0人 - - - 3人 **
TOTAL 9人 9人 3人 11人 9人 9人 9人 9人 9人 10人 10人 11人 10人 **
2012年

◎印は審判及びグランド運営協力員に参加頂いた方です。
 有難うございました。

2008年